Pénzbüntetésre ítélték a vádlottakat a szegedi parkolóbérletek miatt indult perben

Másodfokom pénzbüntetéssel sújtotta pénteken az ingyenes szegedi parkolóbérletek ügyében indult perben a vádlottakat a Gyulai Törvényszék.

A vádlottakat a bíróság hűtlen kezelés bűntettében mondta ki bűnösnek mint társtettest, illetve mint felbujtót.
A bíróság a Szegedi Közlekedési Kft. korábbi vezetőjét 2 millió, a cég egy későbbi vezetőjét 2,5 millió, a parkolási üzletág egykori vezetőjét, valamint Szeged egykori címzetes főjegyzőt egyaránt 2 millió, a korábbi alpolgármestert 1,4 millió, Botka László (Összefogás Szegedért) polgármester kabinetfőnökét 1,35 millió forint pénzbüntetéssel sújtott.
A törvényszék megállapította, hogy a vádlottak 2010 és 2012 között ingyenes parkolóbérletet biztosítottak természetes és jogi személyeknek úgy, hogy erre képviselő-testületi felhatalmazásuk, vagy egyéb jogszabályi alapjuk lett volna. Olyan személyek is részesültek ingyenes parkolóbérletben, akik semmilyen kapcsolatban nem álltak az önkormányzattal. A vádlottak ellen a 2008-ban és 2009-ben kiosztott parkolóbérletek miatt indult eljárást elévülés miatt megszüntette.
Az önkormányzatnál évente döntöttek arról, hogy kik kerüljenek fel arra a listára, amely alapján adott rendszámú autókra a Szegedi Közlekedési Kft. ingyenes bérleteket állított ki. A listát a kabinetfőnök készítette el, azt vezetői értekezleten vita nélkül hagyták jóvá, az értekezletekről jegyzőkönyv nem készült. A listákat a címzetes főjegyző és az alpolgármester írta alá. A Szegedi Közlekedési Kft. korábbi vezetői pedig utasította a parkolásiüzletág-vezetőt a bérletek átadására az önkormányzatnak. A bérleteket ezt követően osztották ki átvételi elismervény ellenében az érintetteknek.
A közlekedési vállalat és az önkormányzat között létrejött szerződés alapján a társaság üzemeltette az önkormányzat tulajdonában lévő parkolóhelyeket. A parkolási díjak beszedéséből, a jegyek és bérletek eladásából származó bevétel az önkormányzatot illette, de a bevételeket a társaság szedte be és számolta el.
A cég a parkolóbérletekről – 2010 kivételével – számlát állított ki az önkormányzatnak, ezeket azonban a város nem egyenlítette ki, és ez nem is állt szándékában. Így a város tulajdonában álló Szegedi Közlekedési Kft.-nek a vádlottak mintegy 29 millió forint vagyoni hátrányt okoztak.
Közgyűlési rendelet az ingyenes parkolóbérletek kiadásáról csak 2013. január 1-jén lépett hatályba.
Vígh Edit tanácselnök az indoklás során hangsúlyozta, a vádlottak alaptalanul hivatkozhattak a szokásjogra. A bíró úgy fogalmazott, „nem a 21. században, nem a középkorban élünk”, a szegedi önkormányzat azonban 2012-ig nem alkotott jogszabályt arról, kik jogosultak parkolóbérletekre. A jelenleg hatályos rendelet alapján is jogellenes lenne, ha az önkormányzat ingyenesen, a jogszabályban meghatározott személyeken kívül másoknak juttatna bérletet.
A vádlottak az – általuk indokolatlanul hosszúnak tartott – eljárás során mindvégig ártatlanságukat hangoztatták, arra hivatkozva nem történt kötelességszegés. A bérletek kiosztása a várost munkájukkal segítő közszereplőknek a parkolórendszer 1996-os kialakulása óta jogszerű gyakorlat volt, ahogy az ország más nagyvárosaiban. Az intézkedés a közérdeket szolgálta, az önkormányzatot és a céget nem érte kár, ahogy akkor sem, amikor a cég ügyvezetője másoknak, így az ügyészség, a bíróság vagy a rendőrség vezetőinek juttatott bérleteket.
A törvényszék enyhítette az első fokon eljáró Gyulai Járásbíróság felfüggesztett büntetést kiszabó ítéletét. A korábbi alpolgármester és a Szegedi Közlekedési Kft.-t 2011-től irányító vádlott esetében az ítélet jogerőssé vált. Az elévülés miatt az eljárást megszüntető döntés ellen az ügyészség fellebbezést jelentett be súlyosabb büntetés kiszabását kérve. A jelen lévő vádlottak és védőik a megszüntető végzés ellen bűncselekmény hiányában történő felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.